آیا به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

با برگه داده های فنی مشورت کنید

محصولی را که می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید انتخاب کنید و برگه اطلاعات کامل را با تمام جزئیات و اطلاعات فنی بارگیری کنید.

Era_One_lora

Era One

with LoRa technology
  •  
Oxi-lora

OXI

with LoRa technology
  •